Техника и инвентар

Техническо описание

  • Сеялката KASI за No-Till изпълнява една много важна функция-висококачествена сеитба в неподготвена почва, тъй като системата за нулева обработка не предвижда култивиране или каквато и да е друга подготовка на почвата. За да направите това, сеялката има високо налягане върху ботуша, за да поддържа точната дълбочина и надеждна система за подаване на семена за качествено поставяне на семена в реда. Необходимостта от високо налягане върху всяка отварачка е свързана с масивността и голямото тегло на Kasi. Ето защо те не са шарнирно, а само теглени.
  • Просто, но не примитивно
  • Ниска цена и агрегация с трактори от 150 конски сили. KASI може да се използва както в големи земеделски стопанства, така и в малки ферми. Сеялката е напълно адаптирана към местните условия на експлоатация и ремонт, което се различава благоприятно от чуждестранните аналози.
  • Нулево отглеждане - богати приходи!
  • Сеитбата със сеялка не изисква предсеитбена обработка, което означава: Икономия на гориво. Освобождаване на оборудване. Спестяване на разходите за заплати за операторите на машини. Намаляване на сложността на процеса на сеитба. Увеличаване на нормата на сеитба.

Изпратете запитване