Техника и инвентар

Сеялка зеленчуци MaterMacc

Mater Macc Multi Line е сеялка за редово засяване на зеленчуци с минималното разстояние на засяване от 5 см. между редовете.Сеялките на Mater Macc ,серия MSO, са прецизни сеялки за малки зеленчукови семена. MSO са продукт на многогодишни разработки и иновации на Mater Macc в областа прецизното сеене.Високата гъвкавост на разпределителя, прави тези сеялки подходящи за специализирана употреба, като сеитба на много финни зеленчукови семена.
Техническо описание Изпратете запитване

Техническо описание

Сеялките МSO са с разпределител Magic Sem,  който е в състояние да сее 1, 2 или 3 реда семена.Високата гъвкавост и универсалност с допълнителните аксесоари позволяват леко и просто пренастройване на сеялката в зависимост от типа на засяваните семена. Според нуждите на производствения процес сеялките Mater Macc MSO могат да бъдат  4, 6, 7, 8, 15 или 18 редови,с работна ширина от 200см до560см . Сеялките MSO могат да бъдат с твърда или с телескопична рама. 

Сеялката серия ML е модулна и може да задоволи специфичните изисквания на всеки клиент.Разпрдеделителят на сеялките ML  е уникален, той се състои от две клетки за по-големи и по-малки семена.Клетките могат да бъдат избирани  чрез прехвъляне на движението на задвижващия вал.Системата позволява да се промени вида на засяваните семена много бързо.Количеството на семената и на въздушния поток се регулира отделно ,от електронна система, което гарантира оптимални резултати при сеитба.

Изпратете запитване